Privacy verklaring

Dutch:

Quiges respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk zal worden behandeld. Wij gebruiken uw informatie om de bestellingen te verzenden dan wel zo snel en gemakkelijk mogelijk. Voor de rest gebruiken we deze gegevens alleen met uw toestemming. QUIGES zal deze persoonlijke informatie niet verkopen aan derden en zullen deze alleen aanbieden uitsluitend aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van uw order.

Quiges gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten aanbieden: als u een bestelling plaatst, moeten wij uw naam, e-mailadres, levering adres en betaling details hebben voor het uitvoeren van uw bestelling en houden u op de hoogte over de evolutie van uw bestelling. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en speciale aanbiedingen. Als je deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven op onze website voor deze e-mails.

Informatie over het gebruik van onze site en de feedback die we van onze bezoekers naar onze site krijgen zal ons helpen om onze site te verbeteren en door te ontwikkelen. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam en of andere persoonlijke gegevens wilt vermelden. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden ons het recht om niet te publiceren als deze niet voldoet aan onze voorwaarden.

Als u op een actie of prijsvraag reageert, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Wij gebruiken deze informatie om deze actie uit te voeren en te controleren, om aan te kondigen de winnaar(s) en voor het meten van de respons op onze marketingacties.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Quiges maakt gebruik van cookies om u te herkennen wanneer u onze site bezoekt. Cookies kunnen voor ons informatie verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser instellen dat deze geen Cookies gebruikt, echter kan het wel zijn bepaalde delen van onze site niet goed of niet kunnen functioneren.

Neem contact met ons op als u nog vragen heeft over de Privacy beleid van QUIGES. Onze Klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.
Mochten er wijzigingen doorgevoerd worden omtrent deze verklaring dan zullen wij deze ook direct aanpassen op deze website, zo dat u altijd de juiste gegevens en informatie heeft.

English:

Quiges. respects the privacy of all users of its site and shall ensure that the personal information you give us will be treated confidentially. We use your information to send the orders as quickly and easily as possible. For the rest, we will use this data only with your permission. QUIGES will not sell your personal information to third parties and will provide them exclusively to any third party involved in the execution of your order.

Quiges uses the collected data to offer its clients the following services. If you place an order, we need your name, e-mail address, delivery address and payment details to carry out your order and keep you informed about the evolution of your order. We use your e-mail address to inform you about the development of the website and special offers. If you do not appreciate, you can unsubscribe at our website.

Information about the use of our site and the feedback we get from our visitors to our site will help us to develop and improve our site.

If you decide to write a review, you can choose whether you want to mention your name or other personal details.
We are looking forward to hearing the views of our visitors, but reserve the right not to publish any contribution which does not meet our conditions.

If you respond to an action or contest, we ask your name, address and e-mail address.
We use this information to perform action, to announce the winner(s), and to measure the response to our marketing campaigns .

Cookies are small bits of information that are stored by your browser on your computer. Quiges uses cookies to recognize you when you visit. Cookies allow us to gather information on the use of our services and to improve and adapt to the needs of our visitors. Our cookies provide information relating to personal identification. You can set your browser not to receive cookies whilst shopping at Quiges

If you still have questions about the Privacy Policy of QUIGES please contact us. Our customer service will help you if you need information about your data or if you want to change.
In case our Privacy Policy may require any changing, you will always find the most recent information on this page.

Volg ons op social media: